Emg Hasar Yönetimi ve Danışmanlık HizmetleriYaralanmalı Trafik Kazaları

SAKATLANMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin iki türlü maddi tazminat hakkı söz konusu olmaktadır

Geçici iş göremezlik (Çalışılamayan süre)

Trafik kazası geçiren kişinin kalıcı bir sakatlığının olmamasına rağmen tedavi gördüğü süre boyunca iyileşene kadar çalışmaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramasıdır. Bu haktan sadece iş sahibi olup çalışanlar değil aynı zamanda bir işte çalışmayarak günlük işlem yapamayan kişiler( ev kadınları, öğrenciler vb) de yararlanmaktadır.

Sürekli iş göremezlik (Daimi maluliyet)

Trafik kazası geçiren kişinin bir organın kaybetmesi veya işlevinde azalması olması nedeniyle oluşan sakatlıktır. Kişinin sakatlık oranına göre oluşan iş ve güç kaybına göre zararını talep etme hakkı bulunmaktadır

Yaralanmalı Trafik Kazaları

Trafik kazası sonucunda sakatlanan kişinin sakatlık oranı, kusur, yaş ve gelir durumuna göre yapılacak aktüer hesaplamasına göre alacağı tazminata daimi maluliyet (sakatlık) tazminatı denir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu Md.54e göre “ Bedensel zarara uğrayan kimse, büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ileride ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı isteyebilir.Zamanaşımı 8 yıldır. Fakat kazada ölümde varsa yaralı içinde maddi tazminat için zamanaşımı 15 yıl olarak öngörülmüştür.

Hangi durumda sakatlık tazminatı alınabilir?

Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;

  • Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır
  • Sakatlanan kişinin kazanın meydana gelmesinde %100 kusuru olmamalıdır
  • Zarar gören kişi ruhsat sahibi olmamalıdır(Karşı tarafın kusurunca alabilir)
  • Trafik kazası neticesinde yaralanma veya sakatlık meydana gelmelidir
Tek taraflı kazalarda;

Sürücü tamamen kusurlu olduğu için tazminat talep etme hakkı yoktur. Yolcuların(Ruhsat sahibi hariç) ise sakatlık oranı yaş ve gelirlerine göre tazminat hakları bulunmaktadır

Çift taraflı kazalarda

Sürücüler karşı tarafın kusuru oranında tazminat alır. Yolcular için, iki aracın trafik sigortası, kusurları oranında ödeme yapar. Yaya konumunda olan kişiler ise araç sürücüsünün kusuru oranında tazminat hakkı bulunmaktadır

AYRINTILI BİLGİ AL

Mağdur Musunuz? Ücretsiz bilgi alın