Emg Hasar Yönetimi ve Danışmanlık HizmetleriÖlümlü Trafik Kazaları

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse vefat edenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür. Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın, vefat etmeyip yaşasaydı yaşama süresince destek olacağı kişiler için ölümden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Ölümlü Trafik Kazaları

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse vefat edenin desteğinden mahrum kalan kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edecekleri tazminat türüdür. Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın, vefat etmeyip yaşasaydı yaşama süresince destek olacağı kişiler için ölümden dolayı doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir.Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;

  • Ölenin ailesi(Anne,baba,eş,çocuk)
  • Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölen kişinin ölmeden önce destek aldığını ispat etmek kaydıyla üçüncü kişilerde destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilirler
  • Trafik kazası neticesinde ölen kişi çocuk ise, ölen kişinin anne ve babası çocuğun ileriki yaşlarda kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilirler. Bu tazminat hesaplanırken ölen çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir

Trafik kazası nedeniyle ölüm olması halinde destekten yoksun kalma tazminatı, Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(trafik sigortası)ndan karşılanmaktadır. Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün kusuru oranında karşılamaktadır.Kazaya sebebiyet veren kişi %100 kusurlu olmasına rağmen ölmesi halinde yerleşik Yargıtay kararları gereğince destekten yoksun kalan kişilerin tazminatları yine trafik sigortasından ödenecektir(Haziran 2016 öncesi kazalar için)

Zamanaşımı süresi ölüm halinde 15 yıldır.

Trafik kazası nedeniyle Tazminat alabilmek için;

  • Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmelidir
  • Ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır
AYRINTILI BİLGİ AL

Mağdur Musunuz? Ücretsiz bilgi alın